Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

THE JUNGLE OF BOOK OF THE BAROQUE – rana svjetska glazba iz latinske Amerike Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

    

Novalja

Sunturist d.o.o.

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića bb

Telefon: 053/661-211