Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

THE JUNGLE OF BOOK OF THE BAROQUE – rana svjetska glazba iz latinske Amerike Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

    

Karlovac

TISAKmedia Karlovac

Trg Matije Gupca 1

Telefon: 047/601-990