Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

THE JUNGLE OF BOOK OF THE BAROQUE – rana svjetska glazba iz latinske Amerike Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

    

Hvar

TISAKmedia Hvar

Trg Sv.Stjepana 17

Telefon: 021/717-890