Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

THE JUNGLE OF BOOK OF THE BAROQUE – rana svjetska glazba iz latinske Amerike Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

    

Gospić

Turistička zajednica Grada Gospića

Bana I. Karlovića 1

Telefon: +385 (0) 53 560 752