Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

THE JUNGLE OF BOOK OF THE BAROQUE – rana svjetska glazba iz latinske Amerike Ansambl Villancico Peter Pontvik, umjetničko vodstvo

    

Čakovec

Pizzeria-Pivnica Stari Hrast

Ulica dr. Ivana Novaka 38

Telefon: 040/391-042